Ecologie

Door de uitzonderlijke ligging in combinatie met de waterpartijen en uitgestrekt bosgebieden is er een unieke ecologie op Landgoed Persijn ontstaan. Belangrijk, want een gezonde dierenpopulatie gaat hand-in-hand met een gezond werk- en leefklimaat.

Unieke ecologie

Ooievaars
Landgoed Persijn is het meest bekend om de grote populatie ooievaars. Op het moment van schrijven nestelen 4 paartjes zich op het landgoed. Deze ooievaars hebben een foerageergebied onder andere in de weilanden pal tegenover ons landgoed.

Dassen
Een aantal jaar geleden heeft de das zich gevestigd op Persijn. Doordat het huidig landgoed naar het noorden uitgebreid zal worden, zal het leefgebied van de das worden versterkt. Dit komt door het toevoegen van bos en opgaand groen, waardoor onder andere de routes van de dassen meer beschut worden.

Andere vogels
Mede door de uitgestrekte bomenrijen is Landgoed Persijn een uitstekende plek om vogels tegen te komen. Kenmerkend zijn uiteraard de eerder genoemde ooievaars, maar ook de witte kwikstaart en de blauwe reiger zijn waargenomen. Mede door de aanleg van de nieuwe waterpartijen enerzijds en de natuurvriendelijke oevers is Landgoed Persijn blijvend ecologisch aantrekkelijk voor vogels.

Reptielen, amfibieƫn en vissen
Het water in en rond landgoed Persijn is uiteraard uitermate geschikt voor meerdere soorten dieren. Denk hierbij aan de gewone pad, de bruine kikker, de alpenwatersalamander, de bastaardkikker, de meerkikker en tenslotte de kleine watersalamander. Al deze diersoorten komen op en rond Landgoed Persijn voor.