Duurzaamheid

Wij zijn trots op Persijn als uniek en duurzaam landgoed. Onder andere door middel van hernieuwbare energie, circulair afvalstoffengebruik en goed onderhoud aan flora en fauna dragen wij bij aan een duurzame samenleving.

Een duurzaam biologisch systeem

Aangezien natuur en ecologie voor ons een cruciaal onderdeel zijn van een prettig leef- en werkklimaat, is een duurzaam biologisch systeem voor ons van het grootste belang. Wij doen dit door het duurzame beheer van flora en fauna en het onderhouden van de lokale ecologie.

Aardgasvrij

Wij willen graag van het gas af! Om toe te werken naar '0 op de teller' willen wij duurzame energievoorzieningen, zoals zonnepanelen, toepassen binnen het energiesysteem op het landgoed. Deze voorzieningen passen wij in binnen de cultuurhistorische waarden en ecologie van het landgoed.

Recycling

Bij al onze activiteiten houden wij rekening met afvalverwerking en recycling. Materialen worden hergebruikt en afval wordt gescheiden aangeboden. Daarnaast dragen wij zorg voor het verwijderen van zwerfafval dat in de watergangen en op het landgoed terecht komt.

Zonne-energie

Om onze duurzame doelen te bereiken gaan we circa 150 zonnepanelen natuur-inclusief integreren op het landgoed. Dit houdt in dat wij zorg dragen voor een efficiƫnte en verdekte plaatsing, dus zonder de lokale ecologie of het monumentale karakter van het landgoed aan te tasten. Deze zonnepanelen zullen bijdragen aan een energie-neutraal landgoed met een perfecte balans tussen natuur, gebruikers en omwonenden.

Bodemonderzoek

Tijdens de aankoop van het landgoed hebben wij zorg gedragen voor een gedegen en gedetailleerd bodemonderzoek. Daarnaast monitoren wij ook continue de staat van de bodem met als doel een gezond ecosysteem blijvend te waarborgen.

Het landhuis
Huis Persijn.
Het historische parkbos