De omgeving

Wij voelen ons zeer betrokken bij de omgeving. Ons doel is om de unieke kenmerken en de rijke historie uit de omgeving te documenteren. Heeft u nog aanvullende informatie, interessante bronnen of ander materiaal? Wij komen graag met u in contact!

Herberg 'De rustende Jager'

De Tolakkerweg (tegenwoordig de Koningin Wilhelminaweg) is al eeuwen een verbindingsweg tussen Utrecht en Hilversum. In het verleden stonden er langs deze handelsweg een aantal herbergen. Reizigers konden er eten, overnachten, paarden laten verzorgen en wagens laten repareren. Ook de lokale bevolking kwam in de herberg voor een glas wijn of bier en een praatje of een nieuwtje uit Utrecht.

Zo ook de herberg ‘Het Jagershuis’, ook bekend als ‘De rustende Jager'. Deze herberg werd in 1749 gebouwd langs het jaagpad van de vaart van Maartensdijk naar Utrecht en werd voornamelijk als rustplaats gebruikt door arbeiders die werkten in de trekvaart.

De jaagpaden en de trekvaart vormden een belangrijke functie in de ontwikkeling van het gebied en haar unieke karakteristieke landschap. Dit waren belangrijke transportaders waarmee producten als turf, melk, boter, kaas etc. naar de stad Utrecht werden vervoerd.

Het historische pand van de herberg ligt op kruising van de Koningin Wilhelminaweg en de Achterweteringsweg en heeft altijd gastvrijheid als uitgangspunt gehad. Waar in vroeger tijden het een herberg was, is het in moderne tijden een restaurant. Uitbaters noemden het pand 'Het Braadspit', 'Bij Hen' en meest recentelijk 'Helden'.

Kortom: sinds de verre geschiedenis geeft dit historisch gebouw een beeldbepalende en gastvrije uitstraling aan Maartensdijk en omgeving. Dankzij deze rijke historie en centrale rol in de ontwikkeling van de omgeving, verdient dit gebouw zonder twijfel de status van monument!

Olieverfschilderij van de kruising Kon. Wilhelminaweg - Achterweteringsweg (Hendrik van der Wilt, 1941) Bron
Bij de aanleg van onze slingervijver is gebruik gemaakt van het zicht op de gevel van de voormalige herberg 't Jagershuis.

Strokenverkaveling en ontginningspatroon

Veel gebieden werden tijdens de middeleeuwen geschikt gemaakt als landbouwgrond. Tijdens deze periode, ook bekend als de ‘Grote Ontginning’, gaf de bisschop stukken grond in beheer bij kloosters, kapittels en dienstlieden van de bisschop. Deze trokken vervolgens kolonisten aan die vervolgens een kavel in leen kregen, met als voorwaarde dat zij deze geschikt maakten voor de landbouw.

De ontwikkeling van de gemeente De Bilt wordt mede bepaald door deze ontginningen. Als men een kaart raadpleegt, is in de omgeving van Westbroek en Maartensdijk een lange strokenverkaveling onmisbaar. Dit komt omdat de ontginning in dit gebied geen achtergrens had. Dit zogenaamde ‘recht van vrije opstrek’ resulteerde er in dat kavels meermaals konden worden verlengt. Met als gevolg de zeer, soms wel kilometers- lange, smalle kavels die tot op de dag van vandaag kenmerkend zijn voor het westelijke deel van de gemeente.

De wijze van ontginning ten oosten van de Vecht.

Zonnepark A27/Koningin Wilhelminaweg

Aangezien natuur en ecologie voor ons een cruciaal onderdeel zijn van een prettig leef- en werkklimaat, zijn wij vóór de energietransitie. Een zonnepark tussen de A27 en de Wilheminaweg in Maartensdijk kan een goede invulling daarin zijn, mits voldaan wordt aan bepaalde kritische succesfactoren. Lees meer »