De omgeving

Wij voelen ons zeer betrokken bij de omgeving. Ons doel is om de unieke kenmerken en de rijke historie uit de omgeving te documenteren. Heeft u nog aanvullende informatie, interessante bronnen of ander materiaal? Wij komen graag met u in contact!

Herberg 'De rustende Jager'

De Tolakkerweg (tegenwoordig de Koningin Wilhelminaweg) is al eeuwen een verbindingsweg tussen Utrecht en Hilversum. In het verleden stonden er langs deze handelsweg een aantal herbergen. Reizigers konden er eten, overnachten, paarden laten verzorgen en wagens laten repareren. Ook de lokale bevolking kwam in de herberg voor een glas wijn of bier en een praatje of een nieuwtje uit Utrecht. Zo ook de herberg ‘Het Jagershuis’, ook bekend als ‘De rustende Jager' ... Lees verder »

Olieverfschilderij van de kruising Kon. Wilhelminaweg - Achterweteringsweg (Hendrik van der Wilt, 1941)

Strokenverkaveling en ontginningspatroon

Veel gebieden werden tijdens de middeleeuwen geschikt gemaakt als landbouwgrond. Tijdens deze periode, ook bekend als de ‘Grote Ontginning’, gaf de bisschop stukken grond in beheer bij kloosters, kapittels en dienstlieden van de bisschop. Deze trokken vervolgens kolonisten aan die vervolgens een kavel in leen kregen, met als voorwaarde dat zij deze geschikt maakten voor de landbouw.

De ontwikkeling van de gemeente De Bilt wordt mede bepaald door deze ontginningen. Als men een kaart raadpleegt, is in de omgeving van Westbroek en Maartensdijk een lange strokenverkaveling onmisbaar. Dit komt omdat de ontginning in dit gebied geen achtergrens had. Dit zogenaamde ‘recht van vrije opstrek’ resulteerde er in dat kavels meermaals konden worden verlengt. Met als gevolg de zeer, soms wel kilometers- lange, smalle kavels die tot op de dag van vandaag kenmerkend zijn voor het westelijke deel van de gemeente.

De wijze van ontginning ten oosten van de Vecht.

Zonnepark A27/Koningin Wilhelminaweg

Aangezien natuur en ecologie voor ons een cruciaal onderdeel zijn van een prettig leef- en werkklimaat, zijn wij vóór de energietransitie. Een zonnepark tussen de A27 en de Wilheminaweg in Maartensdijk kan een goede invulling daarin zijn, mits voldaan wordt aan bepaalde kritische succesfactoren. Lees meer »

Zichtvelden vanuit rijksmonument Huis Persijn zoals vastgelegd in het Nationaal Georegister [bron]