Vrienden van Persijn

Vrienden, partners en relaties van Persijn zijn zeer belangrijk voor het tot stand komen van een duurzame toekomst voor Landgoed Persijn.

Onze partners

Een landgoed zoals Persijn op een juiste, duurzame manier onderhouden vergt vele handen, veel hulp en veel goede vrienden. Het verbinden met de directe omgeving is dan ook voor ons van cruciaal belang. Wij zijn een ieder die Landgoed Persijn op welke manier dan ook ondersteunt, helpt of anderszinds een warm hart toedraagt zeer dankbaar. Wilt u ook bijdragen aan de ontwikkelling en het onderhoud van dit unieke landgoed in Maartensdijk? Neem dan gerust vrijblijvend contact op!